janiely
06.12.16,11:39
Odplatný prevod obch.podielu podľa § 115 Obch.Zákonníka.
Firma A má podiel vo firme B 25% - ZI = 1250 eur (vklad).
Tento podiel predala osobe C za sumu 800 eur.

Účtuje sa to takto?
561/062 (vyradenie v OC) 1250 eur
315/661 (tržby z predaja) 800 eur,

A z daňového hľadiska je uznateľný len náklad do výšky tržby z predaja, t.j. 800 eur? Uplatňuje sa tu § 19 ods. 2 písm g) bod1 ?

"(2) Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, súg) výdavky (náklady) vo výške vstupnej ceny podľa § 25a
1. obchodného podielu na obchodnej spoločnosti alebo družstve s výnimkou obstarávacej ceny podielu na akciovej spoločnosti (akcie), pre ktorú platí ustanovenie písmena f), pri jeho predaji len do výšky príjmov z predaja, posudzovaným za každý predaj jednotlivo"

Ďakujem.