barbi24
06.12.16,12:36
Spoločnosť chce predať svojmu zamestnancovi automobil, ktorý je už plne odpísaný. Tento automobil chce predať za nižšiu cenu ako je jeho trhová cena. Bude spoločnosť predávať automobil aj s DPH z predajnej ceny?
JankaO
06.12.16,13:40
Ak bol OA nadobudnutý po 1.1.2010, DPH odvediete z predajnej ceny bez ohľadu na to, či pri jeho nadobudnutí ste uplatnili alebo neuplatnili odpočet DPH.
Tweety
06.12.16,13:59
Možno sa vás týka toto prechodné ustanovenie:
§ 85i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010

(1) Na odpočítanie dane, ktorá sa vzťahuje na kúpu a nájom osobného automobilu registrovaného v kategórii M1, sa vzťahuje § 49 ods. 7 písm. a) a § 49 ods. 8 a 9 v znení účinnom do 31. decembra 2009, ak zmluva o kúpe osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 a zmluva o nájme osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 bola uzavretá do 31. decembra 2009 a osobný automobil bol odovzdaný kupujúcemu alebo nájomcovi do 31. decembra 2009.

(2) Dodanie osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 je oslobodené od dane, ak pri jeho nadobudnutí bolo vylúčené odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2009.

AK ste MV nadobudli po tomto termíne, potom predávate s pdh.