mondes
06.12.16,16:19
Ahojte, klient začiatkom roka 2016 predpokladal viac práce a vyššie príjmy, preto si kúpil bager na IČO, teda na firmu. No v r. 2016 ho vôbec nevyužíval na podnikanie. Myslíte, že bude správne, ak ho zaradím do OM a vypočítam odpisy aj napriek tomu, že ten bager vôbec v r. 2016 nepoužíval? Bude to VOZD? A ak áno, do ktorej odpisovej skupiny ho zaradím? Ďakujem veľmi pekne.
Tweety
06.12.16,16:35
Môžeš ho zaradit do majetku a účtovne odpisovať podľa odpisového plánu ale dan. odpis nemôžeš uplatniť.(nepoužíval ho )
mondes
06.12.16,16:40
Ďakujem Tweety, a vieš mi aj bližšie napísať, že prečo nemôžem uplatniť daňový odpis? Pretože práve o to mu ide, ponížiť základ dane.
Tweety
06.12.16,16:41
napísala som, nepoužil ho na podnikanie, pozri § 22 odst. 1 ZoDzP
karakul
06.12.16,21:13
S účinnosťou od 1.1.2015 je daňovník s výnimkou daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a a 30b zákona povinný prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku pri hmotnom majetku nevyužívanom v príslušnom zdaňovacom období na zabezpečenie zdaniteľných príjmov okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní (ide o tzv. náhradný majetok, ktorý sa priamo nepoužíva na dosahovanie zdaniteľných príjmov, ale jeho existencia je nevyhnutná z hľadiska zabezpečenia celého nadväzujúceho výrobného cyklu)...https://podpora.financnasprava.sk/814703-Preru%C5%A1enie-odpisovania-hmotn%C3%A9ho-majetku
mondes
06.12.16,21:48
Ďakujem, takže vzhľadom k tomu, že ho nevyužíval, tak nebudeme ho ani evidovať v OM, nakoľko keďže nemá žiadne zákazky s tým bagrom, tak uvažuje, že ho predá. Tak si to nebudeme komplikovať. :)