JohankaL
06.12.16,22:37
Zdravotná poisťovňa uhradila firme na účet preplatok z RZ ZP. Zamestnávateľ vyplatil zamestnancom preplatky cez pokladňu. Môžeme vyplatené preplatky zdaniť pri ročnom zúčtovaní ako iný príjem?
avalik
06.12.16,22:41
Nie je to iný príjem, je to príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. i).