tina66
16.12.16,12:09
Ostávajú nam nevyčerpané zdroje ku koncu roka z vlastných príjmov, môžeme ich využiť na mzdy a odvody ešte za december? Alebo tieto sú určené iba na prevádzku /materiál a služby/ Vďaka
Irona
16.12.16,11:26
Ahoj, pozri sa do VZN-ka vydaného vaším mestom/obcou (t.j. vaším zriaďovateľom), na základe ktorého vyberáte tieto poplatky od rodiča. Podľa toho, čo je tam uvedené, postupuješ.