HolkoC
04.01.17,20:43
Pračka Elektrolux EWS 1020 sa počas vykonávania programu zastaví a stojí. Nevypisuje žiadnu poruchu. Niekedy ostane stať dlhšie alebo Neskôr samovoľne pokračuje vo vykonávaní programu.
Dáša_
04.01.17,21:09
a nie je to len doba, kdď nahrieva vodu? Mám tiež túto značku, ale iné číslo. A keď sa netočí, tak predpokladá, že buď čerpá vodu alebo ju ohrieva.