Pakrako
17.01.17,08:57
Ako zapojiť externý HDD napájaný zo siete 220V k setoboxu tak, aby po vypnutí setoboxu sa vypol aj HDD (teraz po vypnutí naďalej bliká ako keby nahrával, t.j. zostáva zaponutý). Nastavuje sa to niekde v setoboxe.
misoft
17.01.17,12:52
Ext.HDD nemá žiadnu funkciu Stan-by. T.z. buď je pripojený, alebo odpojený.
Pripojenie sa deje automaticky po zasunutí a rozpoznaní zariadenia - prijímacie zariadenie načíta obsah HDD - preto kontrolka bliká. Vypnutie sa deje buď mechanicky (vysunutie), alebo príkazom Odpojiť v ovládacom zariadení (STB).
V tvojom prípade však STB je v stave Stand-by a USB porty sú napájané, takže i HDD je napojený (bez použitia príkazu, alebo vysunutia) na STB v stave aktívny.
Vypnutie STB pomocou DO teda nevypne ani STB a logicky ani HDD. To blikanie - to je overovanie stavu.
V STB by sa to možno aj dalo nastaviť, ale to by musel byť ext. HDD napájaný cez USB z STB. Vtedy by sa i odpojil.
Keďže máš ext.HDD napájaný zo siete (teda 3,5" ext HDD) - tak HDD bude stále aktívny - bez ohľadu, či STB bude ON, alebo OFF (Stand-by). Ibaže by si odpájal STB od siete. Potom i HDD by nemal dôvod oznamovať svoj stav a vypol by sa (odpojil) dátovo od STB (ale zostal by napájaný zo siete - čo by istotne tiež signalizoval).
Pakrako
17.01.17,13:23
ďakujem za obšírnu odpoveď, skúsim pozrieť v nastavení STB. Zaujímavé je však, to že aktualizáciou SW STB mi HDD neblikal po vypnutí STB DO.