Enyma
25.01.17,15:42
Auto zakúpené v roku 2011 - zaradené v obchodnom majetku szčo v JU.
Odpísané v roku 2014.
V roku 2016 sa nepoužívalo na podnikanie.
Za rok 2016 neplatím daň z motorových vozidiel za rok 2016, ktorá sa platí do 31.01.2017 _

V daňovom priznaní z motorových vozidiel za rok 2016 sa uvedie zánik 31.12.2015 ?

Za odpovede ďakujem.


enyma
Tweety
25.01.17,14:50
Povinnosť oznámiť zánik daňovej povinnosti

Podnikateľ je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia vtedy, ak počas celého zdaňovacieho obdobia vozidlo nebolo predmetom dane, t.j. nedošlo k naplneniu predmetu dane (vozidlo nebolo použité na podnikateľskú činnosť počas celého zdaňovacieho obdobia ani jeden deň), o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s požívaním vozidla. Daňovník oznamuje túto skutočnosť správcovi dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania.
tina.mm
25.01.17,16:07
Dobrý deň,

Na základe telefonického rozhovoru uvádzame:

Podľa § 8 ods. 6 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, ak v zdaňovacom období neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 a v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Znenie zákona k dani z motorových vozidiel, pripúšťa možnosť, že ak daňovník nepoužije za celý kalendárny rok ani raz vozidlo na podnikanie, o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované...., tak toto vozidlo nebude predmetom dane.

Ak teda budete spĺňať podmienky § 8 ods. 6 cit. zákona, tak v tom prípade podáte v januári 2017 oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel k 31.12.2015.

Odporúčame si pozrieť materiál na www.financnasprava.sk - časť aktuálne: dane a clá - Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - rok 2016 - Zákon o dani z motorových vozidiel - Oznamovacia povinnosť k dani z motorových vozidiel po ukončení kalendárneho roka 2016
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/miestne%20dane%20a%20dzmv/2015/2016_01_25_DzMV_oznam_povinnost_par8_ods6.pdf

Oznámenie nájdete na www.financnasprava.sk, Formuláre – Katalóg daňových a colných formulárov - Zoznam vzorov tlačív vydaných FR SR.... (Iné vzory tlačív).
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2015/2015.06.23_Ozn_zanik_DMV_361_2014.docx

Neviem to inak vložiť, toto mi poslali z finančnej správy z BB.
Stanka_2008
26.01.17,00:46
ludskou rečou - ako ho mám v technickom preukaze zapísané, že majiteľ je SZCO a nie fyzická osoba (RČ), ale neuplatním si za rok 2016 žiadne náklady na auto - PHM, servis,výmena pneu, dialnicná nálepka, PzP, havarijné poistné, apod (z dôvodu, že si uplatním 40% paušál).... vtedy stačí na DU zaniesť do 31.1.2017 tlačivo Oznámenie .. tým som ho odhlásil z dane z motorových vozidiel. Čiže nie je vôbec potrebné meniť v papieroch vozidla majiteľa auta (prepis zo SZČO na FO), dôležité je, na čo sa auto použilo v roku 2016 a či si chcem uplatniť reálne náklady na základe podložených dokladov. Je to tak ?
mixaela
26.01.17,04:29
Dobry den, ked sme taketo oznamenie poslali uz minuly rok a odvtedy nenastala zmena, treba tak urobit aj tento rok?
dakujem
Stanka_2008
26.01.17,22:48
a auto máte stále vedené na IČO ?