psps
09.02.17,13:00
stav k 31.12.2013 majetok 700 tis., obrat 400 tis. zamestnanci 5
stav k 31.12.2014 majetok 500 tis, obrat 400 tis. zamestnanci 5
stav k 31.12.2015 majetok 500 tis, obrat 400 tis. zamestnanci 5

správne sme sa v roku 2014, a 2015 považovali za mikro ?
za rok 2016 sa môžme tiež považovať za mikro? zatrieďujem sa do veľkostných skupín od 1.1.2016? Ktoré sumy vtedy počítam? Stav len k 31.12.2015 alebo stav k 31.12.2014 plus k 31.12.2015 ?