pnutie luxus
12.02.17,20:06
V roku 2015 sme založili o.z. a v roku 2016 sme dostali na organizovanie umeleckej výstavy grant z grantovej schémy Ars Bratislavensis na podporu kultúry vo výške 500,- EUR ktorú sme riadne vydokladovali. Iné príjmy sme nemali. Je potrebné podávať daňové priznanie?