Maryen
20.02.17,18:51
Mám otázku či mi vie niekto poradiť. Sme nezisková org. účtujúca v JÚ. Ako v peňažnom denníku ku koncu roka uviesť dotáciu na rok 2017, ktorá bola prijatá v decembri 2016 ?
A v daňovom priznaní to jednoducho odrátam z príjmov? alebo ako? Ďakujem vopred.
mondes
20.02.17,18:46
O akú dotáciu ide? Na prevádzku? Alebo?
Maryen
20.02.17,19:16
ano dotácia zo zahraničia časť ide na investície a dalšia časť na prevádzku -výdavky .
mondes
20.02.17,19:57
Ak je to dotácia na začatie podnikania a nebolo z nej čerpané, tak príjem dotácie v r. 2016 je PNZD. Neviem presne, aká dotácia prišla Vám. Pozri tu:
https://podpora.financnasprava.sk/965973-Dot%C3%A1cie-u-da%C5%88ovn%C3%ADka-ktor%C3%BD-uplat%C5%88uje-preuk%C3%A1zate%C4%BEn%C3%A9-da%C5%88ov%C3%A9-v%C3%BDdavky