IŠL
21.02.17,10:26
Som poberateľkou úrazovej renty, keď mi vznikne nárok na starobný dôchodok a ja ho začnem poberať , ostáva mi nárok aj na úrazovú rentu ?
Tweety
21.02.17,11:00
Nárok na vyplácanie renty ti zanikne dňom dovŕšenia dôchodkového veku.
Pozri tu: http://www.socpoist.sk/487/1210s?prm2=59060&sword=&insurance_kind=206&target_group=0&life_sit=0&kriterium=all&page=1