Eva2010
28.02.17,16:15
Syn je slobodný, trvalé bydlisko má ešte doma, s družkou má dcéru, o ktorú sa spolu starajú a bývajú spolu. Nevesta bola v roku 2016 na materskej a rodičovskom príspevku, Potvrdenia zo soc. poisťovne a úradu práce si vyzdvihla. Syn je SZCO, akými dokladmi sa má preukázať, že družka nepoberá bonus. Vo svojom daň. priznaní ho uplatňuje on. Má potvrdenie zo soc. poisť. o poberaní
materskej a rodičovského príspevku a čestné prehlásenie, že žijú v spoločnej domácnosti aj s dcérou. Postačuje to?
Ďakujem za odpoveď
Tweety
28.02.17,15:30
Potrebuje RL dieťaťa, a to ČP nie je potrebné.
veronikasad
28.02.17,15:50
Stačí rodný list dieťaťa, v ktorom je uvedený ako otec. Spoločnú domácnosť preukazuje až pri kontrole