ali8
01.03.17,12:30
Prosim o radu, ak upravujem zaklad dane pri prerusenej zivnosti za zdaňovacie obdobie roka 2016 v súlade s § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov o neuhradene pohladavky, upravujem ho o celkovu ciastku faktury s DPH alebo bez DPH???