tina.mm
04.03.17,20:38
Manželka bola v roku 2016 od 1. januára do 30.apríla evidovaná na úrade práce.
Vo februári a v marci vykonávala prácu na základe dohody o vykonaní práce súbežne s jej evidenciou na úrade práce.
Od 1. mája až do konca roka bola zamestnaná u zamestnávateľa, u ktorého predtým pracovala na dohodu. Jej príjem za rok 2016 znížený o zaplatené poistné bol 3000 EUR.
Za koľko mesiacov si môže jej manžel uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku? Za 2 alebo za 4 mesiace?
Ďakujem za pomoc.
Tweety
04.03.17,20:40
Za 4 mes.
tina.mm
04.03.17,20:59
Takže sumu približne 267 EUR?
Katy a R
04.03.17,21:04
ak si započítala všetky jej príjmy (aj dávku v nezamestnanosti napr ) - tak áno
tina.mm
04.03.17,21:12
Áno, ďakujem pekne.