marions
06.03.17,05:46
Osobný automobil za 1700,- sa považuje za HIM alebo DHIM?
Lotarka
06.03.17,14:22
§ 22 zakona o DzP:
(2) Hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona sú
a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,
marions
06.03.17,14:32
Tú poučku poznám, ale keď je cena nižžia a funkcie vyššie ako jeden rok tak sa to zaradí kam?
Jana_clenka
06.03.17,14:58
Ak je cena majetku nižšia alebo rovná 1700 Eur (a "funkcie" dlhšie ako jeden rok), potom sa môžeš rozhodnúť, či takýto majetok zaradíš ako dlhodobý - HIM alebo ako drobný -DHIM. Je však dobré mať to ošetrené interným predpisom.