Jarka 1
08.03.17,18:05
Slovenský platca DPH nakúpil materiál - tovar od českého platcu DPH. Predajca dodal tovar priamo FO - neplatcovi DPH v Čechách, ktorý z neho ušije výrobky a tieto sa potom presunú na Slovensko.
Ako správne postupovať z pohľadu DPH?

1. Český platca vystaví fa s DPH, lebo tovar neopustil územie ČR.
2. Český neplatca po ušití výrobkov fakturuje bez DPH

Ako sa musí so situáciou vysporiadať slovenský platca DPH?
KloferHladny
09.03.17,09:15
Jednoduché - zaregistrujte sa v ČR na DPH, tam si cez DPH priznanie vyžiadate vrátku dane po dodaní ušitých výrobkov do SR. /prípadne ich budete z ČR vyvážať do iných krajín. A nemusí sa náhodou český neplatca registrovať pre DPH v ČR ?
Jarka 1
09.03.17,12:58
Ďakujem za odpoveď. Konzultovala som situáciu z finančnou správou a aj s českým dodávateľom materiálu.

Finančná správa sa vyjadrila opatrnejšie v tom zmysle, že vlastník tovaru - materiálu od českého platcu je už slovenský platca DPH. K dodaniu služby českým neplatcom na území ČR slovenskému platcovi sa vyjadrila v zmysle posúdenia § 16 - dodanie zdaniteľnej osobe a potom § 15 predmet dane na Slovensku - takže zo služby urobí slovenský platca samozdanenie. Český neplatca sa nemusí registrovať na SK.

Český dodávateľ tovaru predsa len vystavil fa bez DPH s prenosom daňovej povinnosti. Takto vystavuje fa aj veľkému rakúskemu odberateľovi, ktorý po zakúpení materiálu od neho presunie tento bez opustenie ČR k českej firme, ktorá ušije šaty a hotové šaty sa vyvezú do Rakúska.

Z FS mi posunuli na preštudovanie tento materiál:
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/zavery-zo-zasadnuti-MFSR#NepriameDane Neviem či to dobre chápem, že sa teda jedná len o dočasné zastavenie tovaru a za miesto dodania služieb sa bude považovať SK - teda samozdanenie. Zároveň aj odber materiálu bude samozdanenie?
Jarka 1
10.03.17,07:04
K tým dodaným službám ešte doplním, žeby sa mala FO - neplatca zaregistrovať v Čechách, aby mala DIČ CZ vzhľadom na prenos daňovej povinnosti na Slovensko. Prosím, uvažujem správne?