Gabika018
09.03.17,08:43
pred pár rokmi bola zaúčtovaná úhrada straty spoločníkom... teraz by ju však chcel uhradiť zo zisku, ktorý spoločnosť dosiahla za posledné roky...je to možné?