JohankaL
09.03.17,19:25
Študent na základe Zmluvy o dielo a Zmluvy o zabezpečení podujatia podľa OZ má príležitostný príjem cca 3x do roka v celkovej výške 1200,- €. Po odpočte 500,- € môže si uplatniť aj výdavky súvisiace s činnosťou? Napr. odev, kroj, hudobný nástroj? Je potrebné príležitostný príjem nahlásiť aj na DÚ? Alebo stačí podať DP druh B a priznať príjem v zmysle §8 zákona 595/2003 Z.z.?
kvitko
10.03.17,06:50
Nahlasovať sa na DÚ nie je potrebné, len sa podá daňové priznanie. Výdavky si uplatniť môžeš, ale myslím si, že je to zbytočné, keďže jeho príjem je len 700 Eur a po odpočítaní nezdaniteľnej čiastky je stále daň 0,- Eur.
JohankaL
10.03.17,17:57
Ďakujem...
veronikasad
10.03.17,18:35
Ak nema iný zdaniteľný príjem, nie je povinný podať daňové ptiznanie
Žabinka
10.03.17,19:41
https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/studenti
Povinnosť študenta podať daňové priznanie
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2016 je povinný podať každý študent, ak v priebehu roka 2016 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 901,67 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.
Pri príjme 1200€, ak iný príjem nemal, nemusí podávať DP.