Maria129
09.03.17,21:46
Mám otázku. Môže si daňovník uplatniť NČZD na manželku?
Výška príjmu daňovníka - 25 843,31 eur
Výška príjmu manželky:
1. Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov zo ZČ - 1 470,99 eur /Poistné - 192,37 eur). Vyplatené za mesiace 1, 4-5, 11-12 mesiac
2. Poberala invalidný dôchodok od roku 2008 do apríla 2016 v sume 418,04eur /vidˇ foto/
3. Poberala nemocenské dávky v sume 2 053,40 eura.
Ď.
veronikasad
09.03.17,21:16
ID je 418€ mesačne?
kvitko
10.03.17,06:44
Nezdaniteľnú čiastku musíš ponížiť o príjem a aj o invalidný dôchodok
Tweety
10.03.17,06:57
Spočítaj všetky jej vlastné príjmy( aj nezdaniteľné) znížené o odvody a to odrátaj od 3808,33. Prečítaj si aj tu:
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-prijmov/fyzicke-osoby#NezdanitelnaCastManzelManzelka
Maria129
13.03.17,07:40
vyššie som pridala potvrdenie zo sociálenj poistovni. Musí spĺnať ešte aj jednu z podmienok, čiže evidovaná na úrade práce, starala sa o dieťa do 3 rokov aťď? Čo ak nesplna, môže si jej muž uplatniť na nu úlavu?
kn-alka
13.03.17,08:07
https://podpora.financnasprava.sk/181619-Podmienky-pre-uplatnenie-nezdanite%C4%BEnej-%C4%8Dasti-z%C3%A1kladu-dane-na-man%C5%BEelaku-v-r-2016

Ak poberá inv.dôchodok tak bude považovaná za občana so zdravotným postihnutím, ale je to tak po celý rok?
Ak áno, tak spĺňa podmienku a po odpočítaní vlastných príjmov si na ňu môže uplatniť odpočet.
Maria129
13.03.17,08:35
Časť roka robila,konkretne 1,4-5,11-12 mes. Poberala invalidny dochodok(viď.hore papier) a bola pocas roka aj PN ale papier mi o tom nedala. Len nerozumiem papieru zo SP. Tam je,ze obdobie 1.2.3.4. Mam ti chapat akojan-apr?
kn-alka
13.03.17,08:39
aj PN sa počíta do vlastného príjmu manželky, a treba si overiť, ži je zdr.postihutá po celý rok
Xanti
13.03.17,08:40
Ano, odňali jej ID? AK áno tak môžeš uplatniť len pomernú časť za 4 mesiace NCZD.
z NCZD odrátaš hrubú mzdu pripočítaš odvody odrátaš dôchodok a odrátaš PN ... toto vydelíš 12timy a vynásobiš 4 .. a len toto si môže jej mng. uplatniť ak jej dôchodok odňali, čo podľa priloženého potvrdenia tak vyzerá.
Maria129
13.03.17,09:27
čítala som, že za občana so zdravotným postihnutím sa považuje invalidný občan, kt. má pokles schopnosti vykonávať zárob.činnosť o viac ako 40 %. takže ak poberá invalidný dôchodok či časť roka alebo celý rok, tak splna podmienku na uplatnenie nčzd - čiže považuje sa za občana so zdravotným postihnutím..?
Maria129
13.03.17,10:16
Tak som sa dozvedela, že poberala invalidný od roku 2008 do apríla 2016. Považuje sa za občana so zdravotným postihutím, teda splna podmienku uplatnenia NCZD, lebo pokles schopnosti vykonávať zárob.činnosť mala priznanú na 55 %. Invalidný jej bol priznaný len do apríla 2016. Bola aj počas roka PN, pošle mi papier.Takže si môže uplaniť len pomernú časť za 4 mesiace + PN a hrubé príjmy.
veronikasad
13.03.17,10:21
Invalidný dôchodok poberala celý rok? Ak nie, uved presne obdobie
kn-alka
13.03.17,10:23
k DP sa nič neprikladá, len sa vyplní príslušná kolonka v DP, všetky tlačivá si odložte pre prípadnú kontrolu
veronikasad
13.03.17,10:27
Vlastný príjmom manželky je príjem za celý rok 2016, pomernú časť NCZD si môže uplatniť len za 4 mesiace.

Dopln do pôvodného príspevku, lebo tu sa to stráca
- výšku a obdobie poberania invalidného dôchodku
- výšku nemocenského
- výšku príjmu zo zamestnania, zníženie ňu o zaplatené poistne
Maria129
19.03.17,08:20
pridala som foto - potvrdenie o dávkach dôchodkového poistenia a potvrdenie o poberaní nemocenského poistenia /viď foto /
Maria129
19.03.17,08:25
pridala som foto - potvrdenie o poberaní nemocenských dávok. Jej príjem presahuje 3803,33 eua, takže vychádza nula? píšem dobre?
Katy a R
19.03.17,11:29
mária - tento prípad ti môže slúžiť ako "učebná pomôcka" .
Ak si manžel uplatní NČZD na manželku - tak jeho celkový osoh môže byť na dani tak tak 3 eurá ;) (po doplnení údajov)
- ale ty sa naučíš, ako to treba robiť ;)
Maria129
19.03.17,11:58
Ja som len začiatočníčka v týchto veciach. Učím sa stále a hlavne sa chcem učiť a veľa sa pýtam, aby som to vedela. :)
Maria129
19.03.17,12:01
Je môj výpočet správny? Uhrn príjmov 1470,99 + 418,04 + 2053,40 = 3942,43 eur, poistné = 192,37 eur. Uhrn píjmov po odpočítaní poistného 3750,06 eura. Výpočet: 3803,33 - 3750,06 = 53,27 eur x 4 mesiace / 12 =17,7566eur. Ď.
Katy a R
19.03.17,18:04
vyzerá to dobre (nechce sa mi prepočítavať) - to sú tie 3 eurá, o ktoré bude mať manžel nižšiu daň :)
Maria129
23.03.17,18:29
Mali ste pravdu cca 3eurá :)