richina
10.03.17,09:47
Dobrý deň, mám 3 pohľadávky z júla, augusta a septembra 2013. Nebola robená opravná položka..Firma bola zrušená v roku 2014. Môžem spraviť odpis pohľadávky v roku 2016 , ak áno či je daňovo uznaný alebo nie..alebo spraviť opravnú položku najprv 100% a odpísať až v roku 2017? Firma je vymazaná z OR , stačilo by priložiť len vypis z OR?
vďaka za info
Tweety
10.03.17,10:11
Tvoriť OP je už zbytočné, jednoducho ju odpíš. 546/311. §19 ZoDzP, daňový náklad, (na 100% odpis ), ak je od splatnosti viac ako 1080 dní. Ak nie je, potom ich nemôžeš 100% odpísať. Nenapísala si ich splatnosť.
Pozri aj § 20
(14) Tvorba opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, alebo ak ide o daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov, 102) aj tvorba opravnej položky na časť pohľadávky vzťahujúcej sa na istinu a úrok zahrnutý do príjmov zo spotrebiteľského úveru, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako
a) 360 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
b) 720 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
c) 1 080 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.
richina
10.03.17,10:14
to som aj spravila, ale či to je daňový výdavok, to potrebujem vedieť. vďaka a či treba nejako prikladať k tomu niečo , že bola odpísaná, vďaka
richina
10.03.17,13:40
splatnosť je viac ako 1080 dni..čiže ju môžem celú odpísať do nákladov?
Tweety
10.03.17,14:04
ale veď odpoveď už máš
richina
10.03.17,14:06
dobre vďaka :)