Hakika
10.03.17,11:00
Firma platca DPH dovezie tovar z iného členského štátu EU a následne ho vyvezie do toho istého členského štátu. Podľa zákona nesplňa kritéria, aby to bolo posudzované ako trojstranný obchod, keďže nie sú to 3 rôzne štáty EU. Myyslím si si správne,že dodávateľ nám fakturuje bez DPH a my tiež fakturujeme odberateľovi bez DPH?
Jarka 1
10.03.17,10:12
Ak ste obaja platcovia DPH tak pri dovoze samozdaňuješ ty a pri vývoze odberateľ. V oboch prípadoch ide o prenos daňovej povinnosti DPH. Obe strany podávajú súhrnný výkaz.