Adiks
10.03.17,16:41
Pohľadávka s dátumom dodania 17.12.2016, splatná 31.12.2016, uhradená dodávateľom 4.1.2017, pripísaná na účet odberateľa 5.1.2017, sa má vykázať v poznámkach k účtovnej závierke ako pohľadávka v lehote splatnosti alebo po lehote splatnosti ? Zmenila by sa situácia, ak by tá istá pohľadávka bola dodávateľom uhradená 30.12.2016 a pripísaná na účet dodávateľa 2.1.2017 ?
Tweety
10.03.17,15:47
Po splatnosti.