marions
11.03.17,13:18
Dobrý deň,
klient mi priniesol doklady a pri nich papierik nejakú sumu od nej odrátané 500,- a výslednú sumu, pri ktorej bolo napísané zdaniť podľa §6 - príjem z nájmu. Jedná sa o nejaké hory, alebo urbár a že k tomu nič iné nemá. Dania sa ako príjmy z prenájmu nejaké príjmy z urbáru, alebo podobného /viem len že sa to týka lesov/.
Na šeku je napísané nájomné za lesné pozemky a príjem je od Združenia drobnovlastníkov.
a_je_to
27.03.18,11:24
Už zrejme po funuse, ale ... áno, zdaňuje sa to, podľa § 10 a následne § 6, ods. 3 a § 9/1/g, ZoDP. Daňové priznanie typu FO B .