branojak
11.03.17,13:47
v podvojnom účtovníctve ide do nákladov celková cena práce teda hruba mzda 521 a fondy zamestnávateľa 524 ale ako na to v jednoduchom účtovníctve?

prosím neviem ako správne zaradiť
1.)čistá mzda do stlpca MZDY ?
2.)fondy zamestnanca do stlpca MZDY alebo do stlpca Platby do fondov ?
3.)fondy zamestnávateľa do stlpca MZDY alebo do stlpca Platby do fondov?
4.)preddavok dane strhnutý zamestnancovi - toto fakt neviem kam vo výdavkov?
5.)preddavok je výdavok, ktorý ovplyvňuje základ dane alebo nie?
veronikasad
11.03.17,12:56
1. mzdy
2. mzdy
3. poistné
4. mzdy
5. VOZD
mondes
11.03.17,12:57
1. áno
2. áno
3. Platby do fondov
4. do stĺpca Mzdy
5. áno
branojak
11.03.17,12:58
do stlpca Poistné nejde len poistné ktoré si SZČO platí za seba sám?
veronikasad
11.03.17,12:59
Aj poistné platené zamestnávatelom. Vytvor si samostatnú analytiku, aby si to nemusel spočítavať pri sumarizácii údajov do DP.
branojak
11.03.17,13:00
najradšej by som všetko čo sa týka mzdy dal do stlpca MZDY a do stlpca Fondy len poistenie za SZCO
branojak
11.03.17,13:01
OK, ĎAKUJEEEEEM
veronikasad
11.03.17,13:02
Treba sa držať postupov učtovania. Súčtom strlpca mzdy musí byť hrubá mzda zamestnanca
branojak
11.03.17,13:02
aha, vlastne potom to má logiku, díky