alenka57
11.03.17,16:25
Chcem predat byt krory som prenajimala a mala v OM /podla par. 6 odst. 3 ZDP/
byt som odpisovala. Mozem ho predat rodinnemu prislusnikovi za zostaktovu hodnotu ? Alebo to musi byt cena podla znaleckeho posudku ?