Hyben Pavol
12.03.17,09:19
Dobrý deň.
Potreboval by som poradiť s vyriešením účtu 429.
Ako PS mám na účte 429/701:
- Neuhradenú stratu minulých rokov daňovú 8028.45 eur. 429001/701
- Neuhradenú stratu minulých rokov účtovnú / ide o kurzové rozdiely z r.2008-2009 / - 44.81 eur. 429002/701
- Suma spolu zostatok na účte 429 = 7 983.64 eur..
Chcem to zlikvidovať 431/429 ale neviem čo s tou sumou mínus 44.81 eur..
Koľko mám vlastne na účet 429001 a 429002 zaúčtovať.
Zostatok by som chcel dať na účet 431/428.
Ďakujem.
Žabinka
12.03.17,09:47
- Neuhradenú stratu minulých rokov daňovú 8028.45 eur. 429001/701 - tejto vete nerozumiem, na 429 nemôžeš mať daňovú stratu, lebo o tej sa neúčtuje, len sa eviduje pre prípadný odpočet v DP v nasledujúcich účtovných obdobiach.. na 429 môžeš mať len neuhradenú stratu účtovnú, ktorá vznikne keď trieda 6.. mínus trieda 5.. mínus daň vykáže záporná sumu, zaúčtuješ 702/710, a po prevode do nasledujúceho obdobia sa táto účtovná strata prenesie na 431 ako výsledok hospodárenia v schvaľovaní.. o ňom potom rozhodne VZ, ako sa s ním vysporiada, najčastejšie sa prevedie na 429.. ale stále hovoríme o strate účtovnej..
nedá sa odpovedať na tvoju otázku, musíš ju doplniť o viac údajov, o akých rokoch píšeš, spomínaš aj 428, je to chaotické..
ale ty, ak si len účtovník, nemôžeš písať - Zostatok by som chcel dať na účet 431/428.- ty môžeš účtovať len podľa podkladov, napr. zápisnica z VZ, kde bude rozhodnutie spoločníkov..
Hyben Pavol
12.03.17,10:04
No neviem predchádzajúci účtovník si to takto rozdelil.
Čiže v podstate by malo ísť o účtovné straty.
PS k 012016 mám na účte 429/701:
- Neuhradenú stratu minulých rokov 8028.45 eur. 429001/701
- Neuhradenú stratu minulých rokov účtovnú / ide o kurzové rozdiely z r.2008-2009 prechod na euro / - 44.81 eur. 429002/701
- Suma spolu zostatok na účte 429 = 7 983.64 eur..
Chcem to zlikvidovať 431/429 ale neviem čo s tou sumou mínus 44.81 eur..
Koľko mám vlastne na účte 429001 a 429002 a ako ich zaúčtovať.
Zostatok zisku z roku 2015 by som chcel dať na účet 431/428.
Čiže 429 KZ k 31.12.2016 chcem mať na 0.
Ďakujem.
Dav
12.03.17,10:47
Suma 44,81 má ostať na účte 414 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. Bolo tak stanovené v zákone o prechode z SKK na menu EUR.
Z účtu 431 sa môže čokoľvek odúčtovať len na základe zápisnice z valného zhromaždenia alebo písomným rozhodnutím majiteľa pri jednoosobovej s.r.o.
Hyben Pavol
12.03.17,11:37
Čiže tých 44.81 eur.mám preúčtovať na účet 414/429 a tým by mi zostalo 8028.45 eur. na účte 429?
A čo s tým účtom 414 - stále to tam bude vysieť?
Dav
12.03.17,11:56
414 -áno, kým to nezmení nejaký iný zákon