OlgaM
12.03.17,13:38
Poprosím o radu: živnostník nemal v r. 2016 žiadne príjmy a platil si iba zdravotné a sociálne poistenie a mal menší príjem zo závislej činnosti(dohoda). Dosť dlhú dobu bol počas roka bol PN. Stačí podať daňové priznanie FO B, kde uvedie závislú činnosť a do výdavkov zo živnosti iba sumu zaplateného zdravotného poistenia?(čím vyjde strata) Musí robiť aj účtovnú závierku(výkazy) k DP FO B?
Ďakujem.
Anik
12.03.17,14:53
Nemusí môže viesť daňovú evidenciu
OlgaM
13.03.17,08:26
Ďakujem, čiže iba zaštrnem políčko na daň. priznaní FO B:

Uplatňujem preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona
Pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona