podesvicka
12.03.17,15:30
Manželia vlastnia byť v bezpodielovom vlastníctve, ktorý v roku 2016 prenajímali. Obidvaja v roku 2016 aj pracovali, čiže mali príjem zo závislej činnosti. Príjem za rok 2016 z prenájmu bol 4510,67 EUR a výdavky boli 3068,01 EUR. Obidvaja sú registrovaní na daňovom úrade, každý má svoje DIČ. Po rozdelení príjmu pri podiele 89:11 vyšiel príjem 4041,20 EUR (89%) a 499,47 EUR (11%). Výdavky tiež boli rozdelené v rovnakom pomere 2730,53 EUR (89%) 337,48 EUR (11%). Po odpočítaní 500 EUR vyjde jednému manželovi príjem vo výške 3541,20 EUR a druhému vyjde 0 EUR. Musí aj druhý z manželov pri príjme 0 EUR z prenájmu bytu podávať daňové priznanie na tlačive typu B alebo ho má podať na tlačive typu A?
Katy a R
12.03.17,15:41
v tom druhom prípade stačí aj A (ale môže aj B, ak chce plytvať papierom;))
podesvicka
12.03.17,16:51
Ďakujemmmm :-)