marions
12.03.17,18:14
Kam zaradzujete príjmy z lesného hospodárstva v VI. oddieli DPFO, ktoré sa vykonávajú na základe ŽL? do r. 1 alebo 2?

Do riadku 1 zaradia príjmy len SHR alebo aj živnostníci, podnikajúci v lesnom hospodárstve na základe ŽL?

A tiež by som sa chcela spýtať k SK NACE:
pilčícke práce sa zaradia do
02.40.2 Služby súvisiace s ťažbou dreva, alebo
02.20.2 ťažba dreva, alebo
02.10.0 lesné hospodárstvo alebo
02.40.9 ostatné služby v lesníctve