edúlik
13.03.17,04:59
Dobrý deň milí poraďáci .... účtujem JU neplatcu DPH, ktorý vedie novinový stánok .... v novinovom stánku predáva aj žreby Niké (nepredáva ich cez pokladňu). Dodávateľ mu za každý mesiac vystaví Vyúčtovanie kde je uvedené A/ Tržby - predaj žreb B/Vyplatené výhry a Provízie pr. 44€ a túto čiastku pošle živnostníkovi na podnikateľský účet. Živnostník na základe nimi vystaveného mesačného výkazu mandatára odvádza na účet sumu t.j. rozdiel Tržba-vyplatené výhry = odvod na ich účet. Mám započítať províziu do POZD - služba, a ako účtovať tie body A a B z vyúčtovania ako VNZD alebo o nich vôbec neúčtovať? Jej zostáva len tá provízia.Ďakujem