Silvia Dr.
13.03.17,08:02
Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať ako je to v prípade szčo, ak mal nedoplatok na zdravotke za rok 2015, zaplatený nedoplatok bol v roku 2016, do daňového priznania ku zaplatenému zdravotnému za rok 2016 prirátam aj tento nedoplatok?
Ďakujem
Tweety
13.03.17,07:02
Áno.
Silvia Dr.
13.03.17,07:32
Ďakujem za odpoveď.
Ešte by som sa chcela informovať ohľadom tabuľky 1b, ktorá je súčasťou DP a SZČO ju vyplňuje v prípade paušalných výdakov. Pohľadávky v tejto tabuľke predstavujú sumu fakúr vystavených v roku 2016 a uhradených v roku 2017? A čo suma zásob, čo predstavujú zásoby v takomto prípade?
Ďakujem