Silvia Dr.
13.03.17,08:44
Dobrý deň,
chcela by soms a opýtač čo predstavuje pre SZČO zásoby? ak je SZČO kameraman a uplatňuje paušálne výdavky a nie je platiteľom DPH? resp musí čosi vykazovať v tabuľke 1b DP?
mondes
13.03.17,08:01
Zásoby, ktoré sa uvádzajú do tabuľky 1b, tak to je napr. ak živnostník má obchod, tak stav tovaru k 31.12., resp. ak nejaký stavbár, ktorý stava domy, má stavebný materiál, tak tento uvedie. V tvojom prípade tam nebudeš nič uvádzať.
Silvia Dr.
13.03.17,08:07
Ďakujem a čo v prípade pohľadávok? dávam tam faktúry vystavené v 2016 a splatné v 2017? nevyrubia mi ešte z toho daň potom?
mondes
13.03.17,09:06
Ak máte nejakú vystavenú a neuhradenú faktúru k 31.12., tak tam vpíšete jej výšku. Nie, nevyrúbia. V januári po zaplatení to bude Váš príjem. A na druhý rok bude potrebné túto výšku vpísať do kolonky "na začiatku zdaň. obdobia" a ak zase budete mať neuhr. pohľadávky k 31.12. tak to vpíšete do druhého stĺpca.