edúlik
13.03.17,18:23
Dobrý deň, neviem či som si správne vypočítala daň z motorového vozidla (DP) za rok 2016, jedná sa o : kategória vozidla M a druh vozidla M1. Zdvyhový objem valcov 1753 cm3, dátum prvej evidencie vozidla 05.01.2005. Mne vyšla daň 148€. Je to správne? Čo znamená zvýšenie a zníženie ročnej sadzby dane z r.13 DP, je potrebné to aj v mojom prípade počítať nakoľko mi tam možnosť výberu nedá? V oddiely VII. Poznámky mám rozpísať jednotlivé pracovné cesty do DE.
Ďakujem veľmi pekne za pomoc.
Žabinka
13.03.17,18:12
máš to správne.. tlačivo ti nedáva možnosť zníženie/zvýšenie, lebo dátum výroby 5.1.2005 spadá do základnej sadzby, je v rozpätí 108-144 mesiacov..
pozri si
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-motorovych-vozidiel
Úprava ročnej sadzby dane (§ 7)

Ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 sa upravuje vo vzťahu k vozidlu používanému na podnikanie, a to v závislosti od mesiaca, v ktorom bolo vozidlo evidované (od dátumu prvej evidencie vozidla – napr. údaj o prvej evidencii vozidla je uvedený v riadku B osvedčenia o evidencii časť II).

To znamená, že zníženie alebo zvýšenie ročných sadzieb dane je odstupňované v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca) nasledovne:

-počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba uvedená v prílohe č. 1 dane zníži o 25 %,
-počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zníži o 20 % a
-počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zníži o 15 %.
-po uplynutí predchádzajúcich 108 (3x36) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.
-po uplynutí 144 (108+36) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov.
-po uplynutí 156 (144+12) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa zvýši o 20 %.
edúlik
13.03.17,19:32
Ďakujem pekne za kontrolu.
mondes
13.03.17,19:41
Doplním. Nie žiadne pracovné cesty v DPzMV nerozpisuješ. Musiš viesť evidenciu jázd, ktorú budeš mať doma odloženú pre prípadnú kontrolu z DÚ.
edúlik
14.03.17,15:41
Ďakujem. Ešte sa chcem opýtať v mojom prípade vypĺňam aj riadok 40? Uvediem tam sumu 148€. Nemám vôbec skúsenosť s vyplnením tohto typu DP. dakujem pekne