zuzana
14.03.17,13:26
Ak bola žena na rodičovskom a v mesiacoch 10,11,12 bola zamestnaná, podáva si daňové priznanie a u zamestnávateľa si za mesiace 10,11,12 uplatňovala aj daň.bonusy na deti, uvádzam deti do daňového typ A do IV.oddielu a uvediem mesiace 10,11,12??? a potom v riadkoch 57 a 59 uvediem sumy nároku a vyplateného daňového bonusu?alebo keď to zamestnávateľ vyplatil, nemusím vyplňať odiiel IV?
veronikasad
14.03.17,12:28
doplň výšku hrubého príjmu za rok 2016
veronikasad
14.03.17,12:30
Uvádzaš mená a rodné čísla detí a mesiace, za ktoré si DB uplatňuje. Ak splnila podmienku príjmu, tak zaškrtneš všetky mesiace.

Vypisuješ riadok 57 aj 59
zuzana
15.03.17,04:53
Ďakujem, takže aj vtedy ak daňový bonus bol vyplatený zamestnávateľom za tie tri mesiace označím mesiace 10,11,12, podmienku nároku na celý rok nesplnila, lebo mala príjem len 1500€ za tie tri mesiace, ostatné poberala rodičovský a nepracovala.