Isabelle1982
14.03.17,21:50
Subjekt mal založenú živnosť a pracoval pre istú finančnú spoločnosť. Výplata na BÚ a do daňového potvrdenieo výške provízií v danom roku. Ku 29.6.2016 prerušila ťivosť ale po tomto dátume boli vyplatené ešte provízie. Vždy sme účtovali na výdavky percentom a bankový výpis som nezaúčtovávala. Pod daňové priznanie sa podkladal provízny list.
Teraz ak správne chápem by som mala prijaté provízie po termíne prerušenia zaúčtovať ID ako uzávierkovú operáciu a zaúčtovať nevyplatené pohľadávky v danom roku do zdaniteľných príjmov. Ako to však urobiť aby som nemusela viesť komplet účtovníctvo a účtovať o každej položke v danom roku z výpisu BÚ?
A čo potom v ďalších rokoch ke´d bude vyplácaná provízia na základe zmluvy o sprostredkovateľskej činnosti?
Ďakujem