libling
15.03.17,09:24
Anik
15.03.17,09:54
áno môže
pri príjmoch (§ 6 ods. 1 a 2) uplatní výdavky jednotným spôsobom, buď preukázateľné výdavky alebo výdavky percentom z úhrnu týchto príjmov.
sprostredkovanie §6 odst.2 d
prenájom je §6 odst. 3