tadeas221
16.03.17,15:27
Je SVB a NP povinné podať daňové priznanie, keď nemalo žiadny príjem okrem úrokov-čo je zanedbateľná čiastka. SVB a NP vykazuje iba príjmy od členov spoločenstva za služby a do fondu opráv a výdavky ako voda, elektrina, vývoz žumpy. Nič viac. Ak je SVB a NP povinné podať daňové priznanie, ako toto správne vyplniť? Čo do daňového uviesť a na aký riadok?
mackoivan
17.03.17,09:17
aj nulové daňové priznanie treba podať. Treba sa rozhodnúť či aj v budúcnosti nebudete mať daňovú povinnosť- a prípadne sa odhlásiť na DÚ celkom- nie som v tom odborník- treba zájsť na Dú a popýtať sa