vladol26
22.03.17,10:39
Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Ja ako fyzická osoba, inak zamestnanec, som predal v auguste 2016 kompresor živnostníkovi. Ten si to chce dat do svojho priznania, musím urobiť aj ja to isté? DP si robím sám a teraz nad tým dumám, suma stroja bola 300,-...ale mám príjem od zamestnávateľa. Musím brať na to ohľad, musím to priznať? Môže si to ten živnostník dať do priznania, aby znížil základ? Potrebujeme zmluvu? Ďakujem za pomoc.
Tweety
22.03.17,10:41
Nie.
vladol26
22.03.17,10:46
nie je tam žiadny finančný limit? napr. 500? Stačí nám len kúpno-predajná zmluva? poprípadei podpísaný vpd?
veronikasad
22.03.17,11:28
Príjem z predaja hnutelného majetku nie je predmetom dane u fyzickej osoby - nepodnikatela. Ak si však tento kompresor v minulosti využíval na podnikanie musíš tento príjem zdaniť
kn-alka
22.03.17,12:33
Predaj "osobného" majetku je oslobodený od dane, pokiaľ ten kompresor nebol v minulosti zaradený do majetku nejakej tvojej firmy - živnosti

https://podpora.financnasprava.sk/288498-Pr%C3%ADjmy-fyzickej-osoby-z-predaja-hnute%C4%BEn%C3%BDch-vec%C3%AD---vymedzenie

Príjmy fyzickej osoby z predaja hnuteľných vecí - vymedzenie
Príjem z predaja hnuteľných vecí je od dane oslobodený bez časového obmedzenia s výnimkou príjmov z predaja hnuteľných vecí, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku a to do piatich rokov od ich vyradenia z obchodného majetku. Na účely zákona o dani z príjmov sa za hnuteľnú vec nepovažuje cenný papier.

Ty nezdaňuješ a živnostník si to môže dať do nákladov na základe kupno-predajnej zmluvy.