hanelle
23.03.17,08:23
Min.rok neinv.fond obnovil po niekoľkých neaktívnych rokoch svoju "aktivitu", zriadil mu správca účet, pochodil po notároch atď, ale na svoj účel nestihol mať žiadne výdavky... Viete mi poradiť, či je to možné oficiálne priznať (tie výdavky) v rámci kvázi prvého roku aktivít (do daňového, výkazu a do štatistiky) keď iné účelové výdavky nemal?? v zákone o n.f. je že na správu fondu (bank.poplatky, notár, pošta) je možné max 15% z celkových výdavkov. Ale za r.2016 boli len výdavky na správu fondu, čiže akoby 100% :-(