AdrianaA
23.03.17,08:54
Čo uvádzate v poznámkach malej UJ v čl. III (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód. Ja som tam uviedla :
Použité boli účtovné metódy a zásady v zmysle platného zákona o účtovníctve. A ďalej ?
Soňa K
23.03.17,18:00
Ja píšem Podľa platnej legislatívy.
AdrianaA
27.03.17,12:36
Aj ja. Len som zostala pri tom stáť, či netreba rozsiahlejšie.
Soňa K
27.03.17,13:06
To Ti nikto a nič nebráni.
AdrianaA
27.03.17,13:07
no ešte to. Mám málo roboty :)