Liptáčik
23.03.17,11:38
Ak štatutár používa svoje súkromné motorové vozidlo na služobné cesty pre občianske združenie (štatutár bez pracovného pomeru v OZ) môže si účtovať náhradu 0,183/ km bez toho, aby bola zaplatená cestná daň?
1maaja
23.03.17,11:04
Ano, štatutár si môže účtovať náhradu 0,183.
DzMV je povinný platiť každý subjekt, ktorý je zriadený na podnikanie. V prípade, že subjekt je zriadený iba na verejnoprosp.činnosť, v tom prípade je od DzMV oslobobodený a nepodáva ani DP k DzMV, DzMV neplatí. AK by však prevádzkoval aj podnikateľskú činnosť, potom sa na neho oslobodenie nevzťahuje.

Znenie zákona............
Predmet dane (§ 2)
Ktoré vozidlo je predmetom dane z motorových vozidiel

Predmetom dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie v zmysle § 2 Obchodného zákonníka alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a je evidované v Slovenskej republike.