great.zv
23.03.17,12:22
Daňovník – občan SR, pracuje ako člen posádky lode, ktorá patrí Paname. Podľa panamských zákonov príjmy, ktoré zarobí, dostáva nezdanené – neplatí žiadnu daň z príjmov. Je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov na Slovensku, aj keď podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sa odmeny člena posádky lode zdaňujú len v štáte, pod vlajkou ktorého loď pláva?
... zásadná zmena.. loď patrí americkej spoločnosti so sídlom na Miami, a v Paname je registrovaná
UctoPRO
23.03.17,15:07
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8688

Preto podľa zákona o dani z príjmu 595/2003 Z. z. ste povinný ZDANIT vaše celosvetové príjmy sadzbou dane bud 19% alebo 25%.

Lebo:
§ 32 odst. (2) písm. b)
(2) Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať aj daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy len podľa § 5, presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), ak
b) plynú zo zdrojov v zahraničí okrem prípadov uvedených v odseku 4,


Zdanujú sa iba príjmy, ktorú sú PREDMETOM dane / zdaniteľné príjmy/ a súčasne nie sú oslobodené podľa zákona o dani z príjmu.
Je mi ľúto, ale inak bude po vás danový úrad vymáhať túto sumu.Dnes už verejný tlak štátov je tak veľký, že krajiny pristupujú k podpisovaniu multilaterálnej dohody o výmene daňových informácii. K 02/11/2016 ich už bolo 87, aktuálny zoznam je už 108.
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/news/oecd-announces-further-developments-in-international-tax-co-operation.htm
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf


Je to priam homba na čarodejnice, a za všetkým sú ako vždy Francúzi, krajina ktorá vynašla DPH, a medzinárodná organizácia OECD, ktorá sídli u týchto najväčší daňových byrokratov na planéte

Pre daňový úrad, ak mu vznikne právo - je veľmi ľahké dodaniť daného podnikateľa/fyzickú osobu , pretože neplatenie daní napr. v SR je trestný čín - § 276 Skrátenie dane a poistného
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300

A každý rozumný človek radšej zaplatí dane i s veľkou pokutou, aby nešiel do väzenia.

Od 01/03/2017 platí v SR novelizovaný Zákon, ktorým danove úrady začínajú získavať niečo, a čom pred 10 rokmi ani nesnili. Udaje o príjmoch zo zahraničných bánk vdaka OECD. Banky sú tie, ktoré musia posielať údaje a nie sú povinné informovať majiteľa účtu. Dobre si do dojednali štátní úradníci .


Ale vy sám máte v rukách to, aby, aj keby sa daňový úrad dozvedel o vašich príjmoch, aby ste nemuseli byť vystavený riziku zdanenia, lebo ste dodržali literu zákona a teda neporušujete príslušné zákony, čím daňovému úradu nevznikne žiadne právo. A o to ide, aby ďanový úrad nemal právo podľa zkona konať proti vám. A to tak, aby ste zaplatili čo najnižšiu daň resp. žiadnu dań a v súlade so zákonmi. A daňový úrad nemá dôvod / právo konať.
great.zv
27.03.17,12:17
Mohli by ste mi prosím, ten posledný odsek vysvetliť?