trishat
24.03.17,07:49
ako mám zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve prijatú dotáciu na začatie podnikania z ÚPSVaR ?
kn-alka
24.03.17,07:58
veronikasad
24.03.17,08:42
ako PNZD, So zaúčtovaním dotácie súvisia ďalšie operácie, týkajúce sa jej čerpania ...
mondes
24.03.17,08:47
Len doplním. Ak si uplatňuje paušálne výdavky, tak celá dotácia je POZD.
veronikasad
24.03.17,08:52
súhlasím, len neviem aký by teraz mali PV význam, keď dotáciu musí vyčerpať, až potom dostane zbytok
mondes
24.03.17,09:01
No, napríklad aj taký, že je vysoký dátum, nestíha si naštudovať účtovanie dotácie a preto pôjde cestou pauš. výdavkov. :)