MajkaČ.
24.03.17,08:29
Lekáreň je plátca DPH, nakupuje lieky s DPH, predáva ich tiež s DPH. Má uzatvorené zmluvy s dodávateľmi o obratovom bonuse, po splnení množstevných kritérii, dodávateľ poskytne finančný bonus formou dobropisu bez DPH. Myslela som si, že je to postup podľa §25 odst 6 zákona o DPH. Stretla som sa však s názorom, že bonusy sú oslobodené od DPH a treba to zohľadniť aj pri výpočte koeficientu. Pri výpočte koeficientu sme ako oslobodené plnenia mali iba poplatky za recepty. Ako postupovať pri výpočte koeficientu, aby to bolo správne. Ďakujem.