Miriamka17
24.03.17,11:32
Dobrý deň,
prosím Vás o radu, čo so zrazenou zrážkovou daňou z príjmu z ČR. Jedná sa o príjem umelca. Kde v daňovom priznaní ju zaevidujem?
Ďakujem za každú radu
kn-alka
24.03.17,11:35
nikde ju nezaeviduješ, je to daň Českej republiky, nemá nič spoločné so Slovenskou republikou
Miriamka17
24.03.17,11:41
Volala som na daňový úrad a údajne to musí byť v DP uvedené.
kn-alka
24.03.17,11:48
ak použiješ vyjmutie príjmu, tak zahraničnú daň nikam neuvádzaš
Miriamka17
24.03.17,12:03
Z ČR musím použiť zápočet dane
Maria129
24.03.17,12:46
Môžeš použiť metodu vyňatia príjmov
kn-alka
24.03.17,12:52
nemusíš, pricapla som §

ak predsa len chceš použiť zápočet, tak vyplňuješ riadky 51 až 55 a tam máš aj daň platenú v zahraničí
kn-alka
24.03.17,12:53
§ 45
Zamedzenie dvojitého zdanenia
(3) Metóda vyňatia príjmov podľa odseku 1 sa uplatní, ak daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynú príjmy zo závislej činnosti
a) za prácu vykonávanú pre Európsku úniu a jej orgány, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie, alebo
b) zo zdrojov v zahraničí, zo štátu, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené.
c) zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľné zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší.
Miriamka17
24.03.17,13:20
Moc ďakujem za radu..
Kája.
25.03.17,20:10
Ale ona nemá príjmy zo závislej činnosti, tam musí použiť zápočet dane.