moomik
24.03.17,15:25
Prosím Vás akú predkontáciu resp. aký výdaj je DPH ktorú vyrubí Colný úrad?
Tweety
24.03.17,15:28
V PÚ 343/379, v JÚ VNZD. S nárokom na uplatnenie odpočtu až po úhrade.
Soňa K
24.03.17,15:29
Platiteľ DPH dovoz súvisiaci s predmetom podnikania s nárokom na odpočet 343 anal. neuhr. DPH pri dovoze, po úhrade 343 anal. vstup DPH 20 alebo 10 %.