zuzu 76
25.03.17,13:18
dobrý deň, poprosím o radu: na spoločnosť bol vyhlásený konkurz : začiatok 15.03.2014 , zatiaľ neukončený. Bola vyhotovená mimoriadna uzávierka za obdobie : 01.01.2014 do 14.03.2014 + daň. priznanie. Podľa zákona má spoločnosť (MALÁ účtovná jednotka ) zostaviť priebežné uzávierky :
od 15.03.2014 do 31.12.2014
od 01.01.2015 do 31.12.2015
od 01.01.2016 do 31.12.2016

a predložiť ich v termíne do 31.03.2017 (zdaňovacie obdobie od 15.03.2014 do 31.12.2016 ) do podania daňového priznania

nie sú mi celkom jasné údaje za predchádzajúce obdobie - pri MIKRO účt. jednotke sa údaje za predchádzajúce obdobie neuvádzajú , ako je to prosím s MALOU účt. jednotkou? môžete mi prosím poradiť?