Vlasta Č.
25.03.17,21:28
Do ktorej položky zaradiť po novom položku reklamné označenie prevádzky: KP 36.63.74 - Nástroje, prístroje a modely, určené na predvádzacie účely, odpisujú sa v 1. OS (položka 1- 35 prílohy ZoDP)?
Ďakujem.