alohamercy
26.03.17,11:09
1. Je možné si uplatniť iba základnú náhradu na km jazdy (0,183 €/km) bez preukázania kúpy PHM?

2. Ak áno, je možné túto náhradu použiť aj vtedy, ak nebola zaplatená cestná daň?
Anik
26.03.17,11:48
odoveď je 2 x nie
v Zákone o cestovných náhradách to máš presne zadefinovné odpoveď na 1 otázku
veronikasad
26.03.17,12:09
Pýtaš sa na sadzbu základnej náhrady u zamestnanca alebo szco?
alohamercy
26.03.17,12:48
SZČO
veronikasad
26.03.17,12:58
Bez dokladov o nákupe PHM nie je možné účtovať sadzbu základnej náhrady.

DP k dani z motorových vozidiel sa podáva a. Daň z MV sa platí do 31. januára nasledujúceho.kal.roku. Za DP podané po termíne, vyrubi DU pokutu.
alohamercy
26.03.17,13:01
je takto zaplatená daň z MV daňovým výdavkom v plnej výške ak je vozidlo v osobnom vlastníctve?
veronikasad
26.03.17,13:02
Áno, lebo ako súkromná osoba DzMV neplati
alohamercy
26.03.17,13:05
ďakujem za rýchlu radu...